Strona archiwalna. Z dniem 31 lipca 2017 r. , Zakład Budynków Komunalnych został zlikwidowany (Uchwała Nr XXXVI/483/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi).

Dane adresowe:

Zakład Budynków Komunalnych
ul. Wojkowicka 2,
41-250 Czeladź
tel. (32) 265 12 35, 265 11 32
fax (32) 265 36 88
e-mail: zbk[at]zbk.czeladz.pl

Jesteś na: Strona główna / Struktura / Wydziały i stanowiska podległe Dyrektorowi ZBK / Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy

Monika Bystrowska - Główna Księgowa

41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2
tel. (32) 265 11 32, 265 12 35 w. 27
e-mail:
 
Jednostka podległa: Wydział Budżetowo-Finansowy
 
 
Zadania:
Do obowiązków Głównego Księgowego należy:
1)  kierowanie pracą Wydziału Budżetowo-Finansowego;
2)  prowadzenie rachunkowości ZBK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4)  dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Zakres uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego reguluje w szczególności ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.);

Redakcja strony: Wydział Budżetowo-Finansowy Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Zakład budynków Komunalnych
  • Pierwsza publikacja:Zygmuntowski Tomasz2016-02-26 10:07:11
  • Aktualizacja publikacji:Zygmuntowski Tomasz2016-02-26 12:43:56
  • Wytworzenie publikacji:Zygmuntowski Tomasz2016-02-26 12:43:53
  • Zatwierdzenie informacji:Zygmuntowski Tomasz2016-02-26 12:43:53
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl