Strona archiwalna Z dniem 31 lipca 2017 r., Zakład Budynków Komunalnych został zlikwidowany (Uchwała Nr XXXVI/483/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi).

Archiwalna strona dostępna pod adresem https://archiwumzbk.czeladz.eu